Under årens lopp har vi kontinuerligt anpassat vår maskinhall efter marknadens efterfrågan på högre kvalitet och precision. Idag förfogar vi över 13 st CNC-maskiner och 4 CAD-Cam-stationer. Dessutom omfattar lokalerna även legotillverkning i tråd- och sänkgnistmaskiner samt höghastighetsbearbetning.

Tillsammans med våra uppdragsgivare utarbetar vi idéer och förslag till väl fungerande lösningar för varje specifikt kundändamål. Under hela processen har uppdragsgivaren inblick i utvecklingsprocessen fram till färdig slutprodukt. Välkommen att prova oss.